Izba Celna w Opolu
Izba Celna w Opolu
  • Bezpośrednia dostawa
  • Bezpośrednia dostawa
  • Program e-cło
  • Program e-cło
  • e-Zefir
  • Powiadom Cło
  • Ułatwienia
  • Usługi
  • Raport
Strona główna | Wiadomości

2014-10-30

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. nr 114 poz. 761) Izba Celna w Opolu informuje, że posiada do przekazania zbędny sprzęt komputerowy .

» » »

2014-10-30

Tankowali olej opałowy do ciągników

Tankowali olej opałowy do ciągników

Mandatami w kwocie 1000 zł zostali ukarani dwaj rolnicy z naszego województwa za jazdę traktorem na oleju opałowym.

» » »

2014-10-30

Przewozy do Rosji z odprawą importową na Białorusi

Przewozy do Rosji z odprawą importową na Białorusi

W związku z odprawami na Białorusi towarów przewożonych do Rosji, Służba Celna zwraca uwagę przedsiębiorców transportowych na możliwe sankcje ze strony białoruskich władz celnych za niezgodne z przepisami wykorzystanie czasowo wwiezionych środków transportu na terytorium Unii Euroazjatyckiej (art. 344 Kodeksu Unii Euroazjatyckiej).

» » »

2014-10-30

Raport Doing Business: Jesteśmy coraz bardziej przyjaźni biznesowi

Raport Doing Business: Jesteśmy coraz bardziej przyjaźni biznesowi

Polska zajęła 32. miejsce w zestawieniu 189 państw ocenianych pod kątem łatwości prowadzenia prywatnych firm. Z rankingu Banku Światowego Doing Business na 2015 r. wynika, że ułatwienia poprawiające klimat biznesowy w naszym kraju zapewniają Polsce status lidera Europy Środkowo-Wschodniej.

» » »

Izba Celna w Opolu 2014