Izba Celna w Opolu
Izba Celna w Opolu
 • Wydrukuj potwierdzenie zapłaty akcyzy
 • Bezpośrednia dostawa
 • Bezpośrednia dostawa
 • Program e-cło
 • Program e-cło
 • e-Zefir
 • Powiadom Cło
 • Ułatwienia
 • Usługi
 • Raport
Strona główna | Poradnik przedsiębiorcy | Samochody z UE

Samochody z UE

 

INFORMACJA O TRYBIE OBSŁUGI PODATNIKÓW

Każda osoba zgłaszająca się do Urzędu Celnego w Opolu, przy ul. Zielonogórskiej otrzyma pisemną informację o dokładnej dacie, kiedy zostanie obsłużona (np. 5 stycznia 2013, godz. 12.00). W celu uzyskania takiej informacji można zgłosić się osobiście w siedzibie Urzędu przy ul. Zielonogórskiej 3, albo skontaktować się telefonicznie pod nr telefonu 77 402 32 42.

 

W Oddziale Celnym w Nysie tel. 77 400 67 11 w. 3101  oraz w Oddziale Celnym w Kędzierzynie-Koźlu tel. 77 400 67 10 w. 3037 obsługa podatników dokonywana jest na bieżąco.

 

Informacje dla osób, które dokonały nabycia wewnątrzwspólnotowego

Opodatkowanie akcyzą samochodu osobowego reguluje dział V ustawy z dnia 6 grudnia 2008 (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz.11 z późn. zm.) o podatku akcyzowym.

Dokumenty, które należy dostarczyć do urzędu celnego:

 • wypełnioną deklarację uproszczoną nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U, którą należy dostarczyć w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem:

 1. Przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju
 2. Nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło po przemieszczeniu samochodu osobowego na terytorium kraju;
 3. Złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym - jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację na terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest jego właścicielem.

Termin zapłaty podatku akcyzowego. Podatnik z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest obowiązany po dokonaniu jego przemieszczenia na terytorium kraju, bez wezwania organu podatkowego dokonać obliczenia i zapłaty na rachunek właściwej izby celnej, akcyzy w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Informacja dot. obsługi wydruku potwierdzenia zapłaty akcyzy od samochodów osobowych.

https://www.e-clo.pl/ZEFIR/ezefir/app/CheckCar

Dodatkowo w celu wydania dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy należy dostarczyć następujące dokumenty:

UWAGA !!! Uiszczając opłatę bezgotówkowo za pośrednictwem banku na dokumencie przelewu należy starannie opisać dane wnoszącego opłatę a w pozycji „tytułem” należy wpisać: „opłata skarbowa od zaświadczenia potwierdzającego zapłatę akcyzy od sam. osob. (wpisać markę oraz rok produkcji np. SEAT TOLEDO – 1998r.)”

 • kserokopię karty pojazdu (np. fahrzeugbrief).
 • kserokopię wymeldowania pojazdu lub dowodu rejestracyjnego jeżeli pojazd nie jest wymeldowany.
 • kserokopię rachunku zakupu lub umowy kupna.
 • kserokopię dowodu osobistego
 • kserokopię dowodu wpłaty podatku akcyzowego

UWAGA !!! Przy składaniu powyższych dokumentów należy okazać ich oryginały.

Wpłaty podatku akcyzowego.

Wpłaty można dokonywać w dowolnym banku lub na poczcie na poniższe konto, na dowodzie wpłaty umieścić numer NIP osoby wymienionej w deklaracji.

Izba Celna w Opolu, ul. Szpitalna 3b-5-7, 45-010 Opole

nr Konta: NBP o/o Opole 72101014010061582224000000

tytuł zapłaty: podatek akcyzowy od sam. osob. ( wpisać markę oraz nr nadwozia)

kwota: ..............

Akcyzę wylicza się w sposób następujący:

Wartość samochodu w walucie obcej x kurs EUR z dnia powstania obowiązku podatkowego wykazać w pełnych złotych , w ten sposób, że końcówkę kwoty wynoszącą mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówkę kwoty wynoszącą 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych i w zależności pojemności silnika pomnożyć przez stawkę akcyzy.

Stawki podatku akcyzowego:

 • samochody osobowe o poj. do 2000 cm3 – 3,1%
 • samochody osobowe o poj. powyżej 2000 cm3 – 18,6 % (zmiana od 01.01.2009)

Przykład wyliczenia ( np. dla samochodu z roku 1993 o poj. silnika do 2000 cm3 i wartości 1000 eur): Wyliczenie podstawy opodatkowania: 1000 eur x 4,5266 = 4526,6 zł po zaokrągleniu = 4527 zł.

Wyliczenie kwoty podatku akcyzowego do zapłaty: 4527 zł x 3,1% =140,34 zł po zaokrągleniu = 140 zł Kwota 140 zł jest kwotą akcyzy. Wyliczoną kwotę podstawy opodatkowania oraz akcyzy należy wykazać w pełnych złotych, w ten sposób, że końcówkę kwoty wynoszącą mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówkę kwoty wynoszącą 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Kody CN

Pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi:

1) pojazdy wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym- benzyna

 • 87032110- o pojemności skokowej nieprzekraczajacej 1000 cm3 -nowe
 • 87032190- o pojemności skokowej nieprzekraczajacej 1000 cm3 -używane
 • 8703 2210 - o pojemności skokowej przekraczającej 1000 cm3 , ale nieprzekraczającej 1500 cm3-nowe
 • 8703 2290 - o pojemności skokowej przekraczającej 1000 cm3 , ale nieprzekraczającej 1500 cm3-używane
 • 8703 2311 - o pojemności skokowej przekraczającej 1500 cm3 , ale nieprzekraczającej 3000 cm3 nowe samochody kempingowe
 • 8703 2319 - o pojemności skokowej przekraczającej 1500 cm3 , ale nieprzekraczającej 3000 cm3 nowe pozostałe
 • 8703 2390 - o pojemności skokowej przekraczającej 1500 cm3 , ale nieprzekraczającej 3000 cm
 • 3 używane
 • 8703 2410- o pojemności skokowej przekraczającej 3000 cm3 nowe
 • 8703 2490- o pojemności skokowej przekraczającej 3000 cm3 używane

2) pojazdy wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne) - diesel

 • 8703 3110 - o pojemności skokowej nieprzekraczającej 1500 cm3 nowe
 • 8703 3190 - o pojemności skokowej nieprzekraczającej 1500 cm3 używane
 • 8703 3211 - o pojemności skokowej przekraczającej 1500 cm3 ,ale nieprzekraczającej 2500 cm3 nowe samochody kempingowe
 • 8703 3219 - o pojemności skokowej przekraczającej 1500 cm3 ,ale nieprzekraczającej 2500 cm3 pozostałe
 • 8703 3290 - o pojemności skokowej przekraczającej 1500 cm3 ,ale nieprzekraczającej 2500 cm3 używane
 • 8703 3311- o pojemności skokowej przekraczającej 2500 cm3 nowe samochody kempingowe
 • 8703 3390- o pojemności skokowej przekraczającej 2500 cm3 używane
 • 87039010 pozostałe z silnikiem elektrycznym

 

SPRAWDŹ czy od samochodu osobowego został opłacony podatek akcyzowy

Uruchomiona została strona internetowa, na której po wpisaniu numeru VIN samochodu osobowego będzie można sprawdzić, na podstawie danych występujących w systemie ZEFIR, czy od danego auta został opłacony podatek akcyzowy.

Na dzień dzisiejszy informacje zawarte na stronie mają charakter jedynie informacyjny. Prowadzone są prace nad stworzeniem wydruku potwierdzenia zapłaty akcyzy ze strony internetowej, który to wydruk będzie mógł być przekazywany do organów rejestrujących i stanowił podstawę do rejestracji pojazdu. Wprowadzenie w przyszłości takiego rozwiązania pozwoli na brak konieczności wizyty podatnika w urzedzie celnym, gdyż potwierdzenie zapłaty akcyzy będzie mógł wydrukować ze strony internetowej.

Zapraszamy do zapoznia z Newsletterem dot. wspomnianych ułatwień.

Do pobrania

 

Deklaracja
AKC-U (plik PDF)
Wniosek do Naczelnika UC (plik DOC)

Przykładowa forma udzielonego pełnomocnictwa (plik PDF)

Izba Celna w Opolu 2015